Consell obert

El consell obert és una peculiaritat d’alguns municipis amb pocs habitants que es caracteritzen per la inexistència d’organització municipal com a tal, de manera que són tots els habitants que, reunits en assemblea veïnal deliberen i prenen les decisions que, en el règim ordinari, corresponen al ple de l’ajuntament.

Funcionen en consell obert

- Els municipis amb menys de 100 habitants i aquells que tradicionalment disposin d’aquest singular règim de govern i administració.

- Aquells altres en els quals la localització geogràfica, la millor gestió dels interessos municipals o altres circumstàncies ho facin aconsellable. En aquest cas es requereix la petició de la majoria dels veïns, la decisió favorable per majoria de dos terços dels membres de l’ajuntament i l’aprovació per la comunitat autònoma

En el règim del consell obert, el govern i l’administració municipals corresponen a un alcalde i una assemblea veïnal de la qual formen part tots els electors. Ajusten el seu funcionament als usos, costums i tradicions locals i, si no, al que estableixen les lleis sobre règim local.

Darrera actualització: 17.04.2019 | 11:57
Darrera actualització: 17.04.2019 | 11:57